H. Nordahl Hagen as er morselskapet i HNH konsernet.

Virksomhetens datterselskaper består av industrivirksomhet innen produksjon.

Datterselskapene Globus AS og Helnor AS er heleide bedrifter av H. Nordahl Hagen as.

 
 

 

Kontaktinfo:

 
  Epost: post@hnh.no Telefon: 62 35 68 20